Åt var och en gavs en timme, kanske inte fullt en timme
At en var gavs det en timme, kanske inte fullt en timme  Collage