Och stundom skräms en fågel upp
Och stundom skrams en fagel upp Collage 63 x 42