till startsidan ..........................................................färg & form
Work-Shop – Att i mötet bekräfta gamla personer som har en demenssjukdom/desorientering med färg, form & bild


FOTOGRAF: Björn Mathlein..........................

Målgrupp: Alla personalkategorier som möter och arbetar med personer som har en demenssjukdom/ är desorienterade.

Innehåll: Tag med ett eget fotografi och ett öppet sinne!

 • Att centrera sig.
 • Att se och observera.
 • Att uppfatta yta och djup.
 • Förändringar.
 • Inre bilder och fantasi.
 • Bilder och minnesarbete.
 • Bilder som igångsättare (s k ”triggers”).
 • Fotografier.
 • Bilder och livsberättelsen.
 • Val av material.
 • Sammanfattning av dagen.

Utbildningsform: Rita Schwarz introducerar förhållningssätt och metod på plats. Hon arbetar med ett dialogpedagogiskt arbetssätt, vilket ger möjligheter till individuell utveckling samt uppmuntrar gruppens kommunikation. Vi arbetar individuellt, i smågrupper och i storgrupp. Gestaltande metoder i form av diverse övningar fälls in under dagen.  Du kommer med dina egna livs- och arbetserfarenheter och med fantasins hjälp arbetar vi fram en rik och inspirerande dag.

Syfte: Att öka personalens beredskap och kompetens i bemötande, bekräftande kommunikation och för en stimulerande miljö. Det är angeläget att vi får en vidgad kunskap och ökad förståelse, så att den gamla människan i sin desorientering och demenssjukdom kan bli bemött som den person hon är, ges vidgade möjligheter till att kommunicera och att få avsluta livet med värdighet.  


För närmare information tala med Rita
.


Skriv ut