att arbeta med grupper & aktiviteter


FOTOGRAF: Björn Mathlein

Kursdagar kring hur man kan arbeta och utveckla grupper,
dagverksamheter och boende.


Gruppdynamikens ursprung.
(ur Cartwright & Zander)
.