handledning - metod & verksamhetsutveckling

Handledning är en hjälp till lärande
En annan, utifrån kommande person för in personal i dennes yrkesroll och leder henne/ honom till inlärning och kunskaper. Handledaren har mer erfarenhet från praktik såväl som en integrerad teoretisk kunskap.

Vi träffas en gång för att därpå ömsesidigt besluta om eventuell fortsatt gemensamt arbete. Rekommenderar minst 5-6 tillfällen, gärna var fjortonde dag, 2-3 timmar per gång (kontakta Rita för frågor och önskemål).

Verksamhets och metodutveckling:
Uppdraget riktas mot medarbetare, olika yrkeskategorier, gärna inom samma enhet. Inriktningen ska syfta till genomlysning av befintlig verksamhet och att söka frilägga de resurser och intressen som finns i arbetsgruppen. Allt i relation till klienternas/ de boendes behov och den övergripande målsättningen inom verksamheten.

Handledning och metodfördjupning:
Inför arbetet med de boende. Uppdraget riktas mot de medarbetare som gärna har en grundutbildning t.ex i remminiscensmetoden.
Gruppträffarna ska leda till att inspirera, stödja och möjliggöra att remminiscensarbetet utvecklas med ett bekräftande och personcentrerat bemötande vid gruppboenden som dagverksamheter (alternativt möten i det egna boendet).

Handledning och fördjupning för utbildade Validationsarbetare:
* Samling
* Centrering och övningar
* Cirkeln och den ”vanliga rundan”: Vad har du mött, vilka funderingar har du, vilka svårigheter uppstår i ditt arbete med Validation® ?
* Tag med ett ”ärende” som du vill komma vidare med.
* Dialog, reflektion, spegling och att vi delar med oss, är ledstjärnor denna dag.

Litteratur:
Freire, Paolo,
Pedagogik för förtryckta, Stockholm, 1972.

Hall, Anna (red)
Mot utveckling genom handledning, Sthlm, 1976.

Illich, Ivan
Samhälle utan skola, Stockholm, 1972.

Killén, Kari
Professionell utveckling och handledning - ett yrkesövergripande perspektiv, Lund 2008.

Vid frågor Tala med Rita.

Skriv ut