hemsidor & länkar


FOTO: Björn Mathlein och Marianne Hiort af Ornäs

www.vfvalidation.org
Naomi Feils hemsida, VTI (Validation Training Institute): Information, historik, länkar (eng).

www.memorybridge.org

Information från en inspirerande organisation, kursplaner, filmer, flera intervjuer av hög klass. Rekommenderas (eng).

www.dementia.stir.ac.uk  
(Dementia Services Development Centre, Sterling) Hr hittar du mycket spännande och lärorika saker från ett socialpsykologiskt perspektiv. De har varit aktuella sedan början av 90-talet och gjort undersökningar, forskning, rapporter från praktiken i arbetet om och för personer med demens. Där finner du utbildningar och utbildningsmaterial, publikationer och filmer (eng)
.

www.bradford.ac.uk/dementia/

www.ipa-online.org

(International Pschychogeriatric Association) internationella psykogeriatriska organisationen full av information, årliga konferenser, länkar, m m. (eng).

www.alz.co.uk

(Alzheimersa Disease International). Internationell webbsida för Alzheimers sjukdom (eng).

www.brainpower.org
 
Nationellt nätverk för forskning om hjärnans sjukdomar.

www.demenscentrum.se

samlad hemsida full av aktuell information kring demensfrågor. Här hittar du det mesta, och kan länkas vidare, i dina funderingar kring demens och arbete, konferenser och utbildningar.

www.folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten. Utvecklar/förmedlar kunskap om bättre hälsa.

www.liu.se/forskning/ceder
 
Centrum för demensforkning vid Linköpings Universitet.

www.ki-su-arc.se
 
Agening Research Center (A R C), Karolinska Institutet & Stockholms universitet. Ett multidisciplinät center.

www.antigymnastique.com Therese Bertherat skapade antigymnastique under 1970-talet med naturliga rörelser.

www.aldrecentrum.se

www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre
Läs också aktuell lägesrapport 2023. Vård och omsorg för äldre.

www.alzheimerforeningen.se 

www.demensforbundet.se Information/adresser till  samtliga demensföreningar i Sverige.

www.gunaremyr.se Gun Aremyr, kunnig i demensfrågor.

Musik för helande:
Music on the Brain
Your Brain on Musik - Alan Harvey
How Music Can Heal Our Brain and Heart
How does Music Impact Us?
Music Therapy for Alzeimer

  • Uppdaterad 2023-05-05
  •