om rita

Sedan många år har Rita Schwarz introducerat icke verbalt arbete, sinnes och minnesarbete för personal som arbetar med minnessvaga och demenssjuka personer.

Hon medverkade till att Naomi Feils´ Validationsmetod kom till Sverige.

Idag föreläser, utbildar och handleder hon i metoden samt deltar i verksamhets- metodutveckling och handledning rörande bemötande, bekräftelse, aktiviteter och kommunikation vid dagverksamheter, gruppboenden och hemtjänst.
Arbetar med eget bildskapande

Foto: Frida Ladjö

Utbildningar (bl a):
Fil. Magister.
Leg. arbetsterapeut
Certifierad psykodramaledare
Certifierad Validationslärare;
DCM-basic (Dementia Care Mapping)
Konstnärlig grundutbildning
..................................... Läs mer