validationsprinciperna

...........
FOTOGRAF: Lucky Look/Alamy/Katrina Brown

Principer: är skapade av Naomi Feil, tillämpas på malorienterade och desorienterade äldre; de hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet.

Teoretiska antaganden/utgångspunkter: är utformade av andra teoretiker, tillämpas på normalbefolkningen (inte specifikt på desorienterade äldre) och är användbara för att stödja Validations principerna när de utmanas av forskare eller akademiker.

Våra handlingar/beteenden:
har sitt ursprungi Principerna och stöder Validationsteknikerna.

1. Alla mycket gamla personer är unika och värdefulla.

2. Malorienterade och desorienterade gamla personer skall accepteras som de är: vi skall inte försöka ändra dem.

3. Att lyssna med empati, bygger tillit, minskar oro och återupprättar värdighet.

4. Smärtsamma känslor, som uttrycks, erkänns och bekräftas av en lyssnare som man litar på, minskar. Smärtsamma känslor som ignoreras eller trycks ned kommer att öka i styrka.

5. Det finns en orsak bakom beteendet hos mycket gamla malorienterde och desorienterade människor.

6. De bakomliggande orsakerna till malorienterade eller desorienterade mycket gamla människors beteende kan vara ett eller fler av följande grundläggande mänskliga behov:

7. Tidigt inlärd rörelse kan ersätta talet när den verbala förmågan avtar

8. Personliga symboler, som malorienterade eller desorienterade gamla personer använder, är människor eller saker (i nu tid) som representerar människor, saker eller föreställningar från det förflutna som är laddade med känsla.

9. Malorienterade och desorienterade gamla personer lever på många nivåer av medvetande, ofta samtidigt.

10. När de 5 sinnena försämras, stimulerar och använder malorienterade och desorienterade äldre sina ’inre sinnen’. De ser med sin inre syn och hör ljud från det förflutna.

11. Händelser, känslor, färger, ljud, dofter, smaker och bilder skapar känslor, som i sin tur väcker liknande känslor upplevda i det förflutna. Gamla människor reagerar i nutid på samma sätt som de gjorde i det förflutna.

Skriv ut
..................................................................... ..
.Längre version Läs mer