STARTsida .....................................vad är Validation®/ Feilmetoden?


två händer berör varandra
FOTO:Lucky Look/Alamy/Larry Lilac

Validation® är en metod och en teori som förklarar att mycket gamla desorienterade människor, ofta diagnostiserade Alzheimersliknande demens, befinner sig i livets sista skede. De försöker återlösa obearbetade svårigheter för att kunna dö i frid. Deras slutliga kamp är viktig och vi kan hjälpa dem. Genom att vi använder Validationsmetoden kan vi erbjuda den gamla desorienterade personen att uttrycka det de måste uttrycka, verbalt eller icke verbalt, att uttrycka behov och känslor som trycks undan i åratal. Den ofta intensiva känslan kan lätta och personerna kommunicerar mer.

De som använder Validation® är ickedömande, omtänksamma och öppna för de känslor som kommer till uttryck.

Det är ett praktiskt arbetssätt som minskar stress, förhöjer värdighet och ökar glädje. Validation® bygger på ett empatiskt förhållningssätt och en holistisk människosyn. När vi kan "gå i den andres skor" lär vi oss att stiga in i den desorienterade personens värld och därmed bättre förstå meningen med deras uttryck och beteenden

Skriv ut

Mer omfattande beskrivning - Läs mer