gruppledarutbildning i Validation

Kursbeskrivning Validation® Gruppledare (nivå 2)
tel: 0708 129808
Hemsida:
www.schwarz-vado.
com

Mål för kursen och efter certifiering auktoriserad

  • att starta och bedriva en Validationsgrupp
  • att ge kortare presentationer (ingen kurs) för små grupper
  • att ge stöd och feedback till personer som arbetar med individuell Validation

Krav för att antas till kursen

  • Certifierad Validationearbetare (nivå 1).
  • Ha förmågan, möjligheten och intentionen att starta och på veckobasis driva en Validationsgrupp under minimum av sex månader.
  • Ha intentionen och öppenheten att ge och ta emot feedback från kursledaren och andra deltagare.

Kursupplägg
Dag 1 Grundläggande gruppinformation.

Dag 2 Gruppdemonstration, rollspel i hur man kan hantera svåra situationer, beskrivning av hemuppgifter:

  • Kursdeltagarna börjar och driver en Validationsgrupp
  • Att under perioden arrangera intervisions möten
  • Rapporter (1-sida) ska skrivas efter varje gruppmöte

Dag 3 handledning av deltagarnas grupparbete via filmer och/eller rollspel, frågor och problemlösning.

Dag 4 Gruppdemonstration, filmer, rollspel, diskussion och övningar. Kursdeltagarna fortsätter att bedriva gruppverksamhet, skriver rapporter efter varje veckosession. Deltagarna förbereder en 10-15 minuters introduktion av en kort presentation.

Dag 5 Gruppdemonstration, filmer, rollspel, diskussion och övning. Förbereder test.

Dag 6 & 7 test – skrivning och praktiskt. Förevisning av korta presentationer; feedback, frågor och eventuella svårigheter. Certifikat och firande.

Certifieringskrav: skrivning: 75 p av 100p för godkänd; praktiskt test = demonstration av en Validationsgrupp, film eller live (75p av 100); Sammanfattande rapportering av veckorna från Validationgruppens möten, minimum 6 månader = 26 rapporter.

Skriv ut

Skriv ut