Aftonlandet Textil 120 x 86
Annu en Fenix
Annu icke oppnade frojder - Collage 78 x 56
At en var gavs det en timme, kanske inte fullt en timme  Collage
Att Fardas i mane och sol
Att se dalen en en gang Collage pastell 57 x 48
Den eviga strommen sveper igenom Collage pastell 57 x 48
Den gamla boningen Collage 58 x  44
Det fordolda lyckomyntet Collage 61 x 51
Detta fanns fore dig Collage 48 x 44
Fangad av Fangsten
Flickor aven ni som skenbart fick avsta - Collage 61 x 51
Hilmas brus Collage Akvarell 44 x 32
Hjartefaglar Tusch Pastell 56 x 45
Jag vandrade over bergen - Collage 58 x 42
Kamoflerade barn Akvarell 35 x 32
Kraften kommer uppifran Tusch 60 x 45
Lek idag - baten ligger fortojd
Ljus ur Morker Pastell 74 x 64
Mellanrummet mellan varld och leksak Collage 63 x 42
Modersfamnen Collage 44 x 32
Och stundom skrams en fagel upp Collage 63 x 42
Om livet bara ar en Drom - Blandteknik 55 x 55
Spegling i Rosornas tid
UnderKraft Tusch 60 x 46
Utan titel
Vatten och berg Tusch Pastell 47 x 52