filmer - under omarbetning

 

Dessa filmer finns på svenska på YouTube - under omarbetning maj 2023

Att kommunicera med den alzheimerliknande populatonen
Om personer som är desorienterade och demenssjuka. Speltid 19 minuter. Svensk text

Filmen handlar om tydliga ”före” och ”efter” scener som visar hur Validation kan användas med desorienterade/ demenssjuka gamla personer i den 1:a och 2:a fasen i en demensutveckling. Filmen ger en god introduktion till Validationens idé och tekniker.

Myrna, den olyckligt orienterade
Om desorientering/demenssjukdom.
Speltid 25 minuter. Svensk text.

Den här filmen passar och instruerar såväl professionella som icke professionella omsorgsgivare till mycket gamla personer som har en desorientering demenssjukdom av Alzheimerstyp. Den lär ut de Validationsprinciperna och några basala kommunikationstekniken.

Att komma hem - en film om demens,
Producent Björn Mathlein, speltid 1 timme.
Distribution av Rita Schwarz.

Vi följer det mycket framgångsrika arbetet på Lötängens och Utsiktens demensboenden samt Skrantahöjdens dagverksamhet i Karlskoga.

Vi möter de demenshandikappade och framförallt Vivi och Gert som vi lär känna lite bättre. Deras bakgrund, hur demensen startade och utvecklades. Vi talar också med anhöriga, omsorgspersonal och chefer om vad som är bra, synen på de demenshandikappade och hur man lyckas nå så goda resultat.


Att hitta hem - om äldreomsorgen i Mölndal
producent Björn Mathlein, speltid 60 minuter

I filmen berättar pensionärer i Göteborg om hur det är att vara gammal på ett äldreboende. Chocken att plötsligt gå från att vara en självständig människa till en som behöver hjälp med det mesta. Saknaden efter livskamraten som gått in i demensens dimma.

Sorgen över alla förlorade förmågor och allt man inte längre kan göra. Svårigheten med att mer och mer bli en varande människa istället för den görande man en gång var.