Naomi Feil - videoklipp

Validationsmetodens ikoniska grundare,
Naomi Feil,talar om sina banbrytande insatser och empatiska moeten, hur man kommer in i de gamlas - desorienterade och dementas vaerld. Intervjuas av Daniel D Potts om sitt liv och arbete.


Naomi Feil, founder of Validation Therapy, shares a breakthrough moment of communication with Gladys Wilson, a woman who was diagnosed with Alzheimer's in 2000 and is virtually non-verbal.

Award to Naomi Feil in Vienna 2009