filmklipp med rita

Rita Schwarz fångad på bild under en introduktionsdag om validation.

 

 


Rita Schwarz
föreläser, handleder och tränar personal om hur man kommunicerar med mycket gamla personer med desorientering/demens