ANSLAGSTAVLAN

Artikel från redaktionen Hälsa i nättidningen Allas.se Validationsmetoden - så kommunicerar du med demenssjuka en intervju med Rita Schwarz 2019-10-08

Information, hösten 2018 - kontakter, och om mina fortsatta vägar.

Sedan början av 90-talet har jag arbetat med att lära  mig och att förmedla Feils Validation runtom i landet. Jag har kuskat från norr till söder, besökt  Danmark och Finland. Främst för att ge föreläsningar och introduktioner i Feils tänkande kring möten med de mycket gamla människorna som har minnesvaghet, beter sig förvirrat eller fått en demensdiagnos. Många besök runtomkring i Europa på årliga möten i E VA (European Validation Association) har det också blivit. Jag gett flera grundutbildningar, några för att leda Validationsgrupper. Samtliga har lett till certifiering. Jag har assisterat i lärarutbildningar. Konsultationer kring metodutveckling, aktiviteter, motivation och meningsfullhet och handledning i bemötandets konst. Jag har fått träffa många intresserade, kunniga och spännande människor längs vägen.

Min yrkesbana som arbetsterapeut började inom psykiatrin där jag kom att vara verksam i många år. Parallellt utbildade jag mig som psykodramatiker, och sedan lockade socialtjänstens äldreomsorg. Vidare till Ersta sociala verksamhet, projektledning och periodvis deltidsarbete inom geriatrik, primärvård, studier och eget företagande. Under alla år har det egna bildskapandet varit en ständig följeslagare.
Ett mångåriga samarbetet med Karlskoga kommun har bland annat resulterat i att de har drygt trettio certifierade Validationsarbetare, en handfull Grupputbildade samt två certifierade lärare. Lycka till!

Vill du lära dig mer, delta i utbildningar eller få handledning till din arbetsplats? För gruppen eller som enskild individ - för ett maximalt personcentrerat möte ? Behöver du som anhörig konsultation i hur du kan möta, kommunicera och förstå - kontakta mig. Jag finns tillgänglig för samtal och planering för framtida aktiviteter. Skriv ett mail, så hittar vi tid för ett samtal. E-post: rita@schwarz-vado.com; Telefon: 0708 129808
Upplysningar om Ritas föreläsningar, utbildning, kurser och handledning
I Göteborgsområdet har du Lena Kronberg, kulturkonsulent,
E-post: l.kronberg@gmail.com; Tel: 0709-393540;
I Karlskoga kan du kontakta Maria Hedman Holmblad, ssk i minnesteamet och Validationslärare,
E-post: maria.hedman@karlskoga.se; Tel: 0586 62093

Om du vill veta mer om handledning, metodutveckling och kurs i bemötande för omsorgspersonal vid ett servicehus. Kontakta arbetsterapeut och projektledare:
rebecca.von.scheele@stockholm.se eller arbetsterapeut : maria.fransson@stockholm.se

I Österbotten kan du kontakta föreståndare vid Solgårdens boende Mikaela Ahlbeck-Strand,
E-post: mikaela.ahlbeck-strand@korsholm.fi; Tel: +358 (0)6 327 7574.
Läs gärna om utvecklingsprojekten: Äldrecentrum i Österbotten, Slutrapport 27/9 2013, ” Individen i Centrum” (32- 33 utvärderas föreläsningarna med Rita).
Finns numera att hämta Pikassos hemsida: http://pikassos.fi/aineistot/viewdownload/142-loppuraportit/812-aldrecentrum-osterbotten-2011-2013-osahankkeen-loppuraportti

Vid K U I, (Kompetens Utvecklings Institutet) kan du tala med Maria Kullberg,
E-post: maria.kullberg@kui.se Tel: 08-522 506 05,  ”Validation®, personcentrerad omsorg enligt Feil”; ”sång & musik”; bildarbete med personcentrerad inriktning.

Maria Bergström i Kiruna och säger om du är intresserad av introduktioner, grundutbildning eller handledning. E-post:maria.bergstrom@kiruna.se Tel: 0980-70926.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Här kan du läsa:
September 2016, Intervju med Rita för Humanism och Kunskap inför seminariekvällar på Studieförbundet Norrtullsgatan Stockholm: http://humanismkunskap.org/2016/09/15/att-komma-hem-om-kommunikation-vid-demens/

Från Rita och Marias H H:s två seminarier vid Karlstads demensdagar, den 14 och 15 maj 2014: Validation, människosyn och värdegrund i praktiken.  
>www.svenskademensdagarna.se

I tidskriften Arbetsterapeuten kan du läsa en intervju med Rita: http://www.exakta.se/x-online/arbetsterapeuten/2014/1406/#/14/ eller, sid 13 & 14: http://ebooks.exakta.se/arbetsterapeuten/2014/1406/pubData/source/83045_nr4_p1-40.pdf

I nr 5/13 av Tidskriften Äldreomsorg  läser du intervjuer med Rita och Maria Hedman om Validation®: www.gothiafortbildning.se/720199-produkt
Är du intresserad av Ritas magisteruppsats i Praktisk kunskap ”Det ännu icke sedda ...:”? Den handlar om ett tillfälle, en undervisningsdag i Validation/ Feilmetoden.
Följ då länken:  www.uppsatser.se/uppsats/96cadb0da2/ eller sök direkt i DIVA.

Här kan du titta:

Rita Schwarz föreläser, handleder och tränar - YouTube

▶ 1:59 personal om hur man kommunicerar med mycket gamla personer med desorientering/demens.

Rita Schwarz fångad på bild under en introduktionsdag om ... - YouTube

▶ 2:09
Rita Schwarz föreläser,handleder och tränar - YouTube
(2:36)