till startsidan ...................Anslagstavlan

Aktuellt, från våren 2023

 

Nu öppnar jag åter dörren mot mitt konstnärs-skap. Och, det gör jag med en utställning vid KonstVerket, Granängsvägen 7 i Tyresö, Vernissage lördag den 13 maj 2023. Läs recension. Verken visas hela sommaren. Jag fick en inbjudan från verksamhetsansvarig vid KonstVerket, Miguel Escribano, att visa mina verk där.

Jag har inte ställt ut sedan 2004. Jag hade dock en visning i hemmet 2010 strax innan jag skulle byta bostad, där jag försökte ”rensa” i skåp och förråd.

Nu får jag ett tillfälle, att visa flertalet verk. De har framställts under många år. Jag kan nämna ”Alter Ego", som målades 1975 då jag kom nyinflyttad till Stockholm. 1978, under min graviditet komponerades och syddes ”Afton landet”/Oår”. Jag har tecknat, målat, broderat, sytt kläder, gjort skor, färgat garner, sågat och slipat sedan barn och ungdom. Jag hade en period i tonår och under arbetsterapeututbildningen då jag var fokuserad på keramik – skulpterande, lära mig dreja (ha ha, ngt som tar c a 7 år att kunna!) och experimenterade med glasyrer. Jag har främst hållit fast vid bildarbetet även om det ibland blev knepigt att organisera barn, arbete, familj och andra uppdrag. Jag började visa mina bilder 1990.

Utöver akvarell, gouache, pastell/ krita arbetar jag gärna med fotografi, tusch, kollage och blandtekniker. Jag har provat och arbetat med många hantverk. Har med åren kommit att skriva alltmer. Än så länge poesi för skrivbordslådan. Jag har också skrivit rapporter och artiklar i mina olika uppdrag Läs mer. Som synes har jag ägnat många år åt att introducera och implementera Naomi Feils Validation. Just nu skriver jag mer än jag målar.

Inspiration kommer ständigt från vardagens livsvillkor, möten med människor levande och i litteratur. Jag lyssnar till musik, studerar bildkonst film. Flertalet bilder har framträtt i natt och dagdrömmar. Naturen bjuder på ständiga växlingar i ljus och skuggor, molnens formationer - spännande.KonstVerket, Granängsvägen 7 i Tyresö
Vernissage lördag den 13 maj 2023
Välkommen!

__________________________________________

Aktuellt kring Validation/Feilmetoden

Uppdaterad 2023-05-09

Jag nödgades, som många, att från 2020 att avboka föreläsningar, stänga ned butiken. Allt kom av sig. Från september 2022 är jag mer tillgänglig.

Du är fortsatt välkommen att kontakta mig, få råd och stöd för ett maximalt personcentrerat möte. Jag finns tillgänglig för samtal och planering för framtida aktiviteter. Skriv ett mail eller s m s, så hittar vi en tid för samtal. E-post: rita@schwarz-vado.com; Telefon: 0708 12 98 08. Vad som döljs inom Validations-konceptet kan du till viss del läsa om här på hemsidan (Sinnen & Minnen och Personcentrerad omsorg).

Du klickar dig fram från menyn och dessutom kan du söka på begreppen via webben. Det finns numera mängder av forskning och rapporter hur man kommunicerar med estetiska uttryck med bekräftande möten som grund. Du kan också läsa boken: V/F Validation- Feilmetoden -hur man hjälper desorienterade äldre personer. (Den 4:e reviderade upplagan finns nu på svenska).

Vill du lära dig mer, delta i utbildningar eller få handledning till din arbetsplats? För gruppen eller som enskild individ?

Jag ser fler öppningar och hyser förhoppningar inför Vaildationens fortsatta spridning. En ny generation vård- och behandlingsfolk har stigit in på scenen. Det som är unikt för Feils Validation är fortfarande en stor skatt att utforska. Delar av Naomi Feils förhållningssätt och arbetsmetoder har tagits emot med öppna armar.

Det är absolut nödvändigt att lyfta fram lidande och svårigheter hos den åldrande befolkningen. Särskilt för dem som uppvisar förvirring och/ eller beteenden som diagnostiseras som demenssjukdomar. Dilemman, som uppstår med nära och kära och inte minst med omsorgspersonal, framträder alltmer med tydlighet.

Validation handlar ytterst om kommunikation. Vi talar om en finstämd och fingertoppskänslig kommunikation, verbalt och ickeverbalt. Vi runtomkring kan lära oss av de gamla och demenssjuka. Sakta och envist kan vi andra skaffa oss redskap för en bättre kommunikation och förståelse.

Den reviderade upplagan av Feils grundbok i Validation kan beställas via Maria Hedman Holmblads hemsida eller via Bokus.

De fyra resolutionsfaserna har fått en justering i den reviderade upplagan. Många har ansett, att beteckningarna varit väl fyrkantiga.

Fas 1: kommunicerar bra, oftast orienterad, förnekar, konfabulerar, energiskt och ängsligt håller de fast vid det de ännu inte har förlorat,
Fas 2:
kommunicerar, befinner de sig oftast i sin personliga verklighet. Uttrycker sina behov och känslor verbalt med få filter.
Fas 3: kommunicerar fortfarande, mest internaliserade behov och känslor. Uttrycker behov och känslor genom rörelser och ljud.
Fas 4:
Knappast märkbar kommunikation, tillbakadragen, internaliserar behov och känslor.

Läs gärna mer om validationsprinciperna.

Här kan du läsa:

Inledning till den reviderade svenska upplagan VALIDATION/Feilmetoden

- Reportage i Året Runt, Nr 51 2020, prata demenska, ilska och förvirring,
- Reportage i Hemmets Veckojournal, nr 42 2019, som bygger på en intervju med mig.
.. Mer info sex grundregler i validation, fyra grundregler i validation
- Artikel i tidningen Äldreomsorg 2013
- Intervju med Rita för Humanism och Kunskap, september 2016 inför seminariekvällar på
.. Studieförbundet Norrtullsgatan Stockholm:
- Seminarier vid Karlstads demensdagar, Rita/Maria HH, den 14 och 15 maj 2014:
.. Validation, människosyn och värdegrund i praktiken. www.svenskademensdagarna.se
- Tidskriften Arbetsterapeuten - läs sid 13-14 om intervjun med Rita.

Är du intresserad av Ritas magisteruppsats i Praktisk kunskap Det ännu icke sedda ...:?
En närstudie kring ett undervisningstillfälle i Validation/Feilmetoden. Följ då direkt länken:
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:462036
Finns abstract och fulltext i pdf (37 sidor).

Här kan du titta:

- Rita Schwarz föreläser, handleder och tränar - YouTube 1:59
.. personal om hur man kommunicerar med mycket gamla personer med desorientering/demens.
- Rita Schwarz fångad på bild under en introduktionsdag om ... - YouTube 2:09
- Rita Schwarz föreläser,handleder och tränar - YouTube 2:36
- Filmerna/intervju med Naomi Feil

Lite information om Ritas föreläsningar, utbildningar, kurser och handledning:
* Maria Hedman Holmblad, sjuksköterska och validationslärare är åter i Karlskoga, där hon arbetar med minnesutredningar i samarbete med vårdcentraler och sjukhusets kognitiva mottagning. Maria driver också eget företag. Henne når du via E-post: Maria1.hedman1@telia.com; Tel: 076 130 77 48; Hemsida: http://www.mariaskunskapskalla.com/, och under Marias kunskapskälla Facebook,  https://www.instagram.com/mariaskunskapskalla/

* I Göteborgsområdet har du Lena Kronberg, kultur-konsulent, E-post: l.kronberg@gmail.com;
Tel: 0709-39 35 40. Lena kan du rådfråga kring utvecklingsarbete inom äldreomsorg.
Hon har aktivt infört och ordnat utbildningar bl. a. i Reminiscens och Validation/ Feil metoden.

* Om du vill veta mer om handledning, metodutveckling och kurser i bemötande för omsorgspersonal vid ett servicehus. Kontakta arbetsterapeut och projektledare: rebecca.von.scheele@stockholm.se eller arbetsterapeut: maria.fransson@stockholm.se

* I Österbotten kan du kontakta föreståndare vid Solgårdens boende: Mikaela Ahlbeck-Strand,
E-post: mikaela.ahlbeck-strand@korsholm.fi; Tel: +358 (0)6 327 75 74. Äldrecentrum i Österbotten, Utvecklingsprojekten: Slutrapport 27/9 2013, Individen i Centrum (32- 33 utvärderas föreläsningarna med Rita). Finns numera att hämta eller http://pikassos.fi/aineistot/viewdownload/142-loppuraportit/812-aldrecentrum-osterbotten-2011-2013-osahankkeen-loppuraportti

* Vid K U I, (Kompetens Utvecklings Institutet) kan du tala med Maria Kullberg,
E-post: maria.kullberg@kui.se Tel: 08-52 25 06 05, Validation®, personcentrerad omsorg enligt Feil; sång & musik; bildarbete med personcentrerad inriktning.

* Om du bor norröver, tala med Maria Bergström i Kiruna. Säg att du är intresserad av Validation - introduktioner, grundutbildning eller handledning, så kan hon berätta hur de har tänkt. E-post:maria.bergstrom@kiruna.se Tel: 0980-709 26.

Uppdaterad 2023-05-09