till startsidan ...............................................om rita schwarz

Sedan många år har Rita Schwarz introducerat icke verbalt arbete, sinnes och minnesarbete för personal som arbetar med minnessvaga och demenssjuka personer.

Hon medverkade till att Naomi Feils´Validationsmetod kom till Sverige. Idag föreläser, utbildar och handleder hon i metoden samt deltar i verksamhets- metodutveckling och handledning rörande bemötande, bekräftelse, aktiviteter och kommunikation vid dagverksamheter, gruppboenden och hemtjänst.

Arbetar med eget bildskapande.

Utbildningar (bl a):
Fil. Magister
Leg. arbetsterapeut
Certifierad psykodramaledare
Certifierad. Validationslärare;
DCM-basic (Dementia Care Mapping)...... FOTOGRAF: FRIDA LADJÖ
Konstnärlig grundutbildning
..................

Skriv ut sidan ..................................... Fortsättning läs mer om Rita ..
...........................................................