startsida .... filmklipp, Naomi Feil från YouTube

Gladys Wilson

The Four Phases of Resolution

Inteview with Naomi Feil

Award to Naomi Feil 2009 in Vienna

Du kan arbeta med individuell Validation och/eller med gruppValidation.
Den amerikanska socialarbetaren, Naomi Feil har under många år utvecklat denna metod, som benämns Validation, vilket betyder - bekräftelse.