till startsidan ..........................................................färg & form
Work-Shop – Att i mötet bekräfta gamla personer som har en demenssjukdom/desorientering med färg, form & bild


FOTOGRAF: Björn Mathlein..........................

Målgrupp: Alla personalkategorier som möter och arbetar med personer som har en demenssjukdom/ är desorienterade.

Innehåll: Tag med ett eget fotografi och ett öppet sinne!

 • Att centrera sig.
 • Att se och observera.
 • Att uppfatta yta och djup.
 • Förändringar.
 • Inre bilder och fantasi.
 • Bilder och minnesarbete.
 • Bilder som igångsättare (s k ”triggers”).
 • Fotografier.
 • Bilder och livsberättelsen.
 • Val av material.
 • Sammanfattning av dagen.

Utbildningsform: Rita Schwarz introducerar förhållningssätt och metod på plats. Hon arbetar med ett dialogpedagogiskt arbetssätt, vilket ger möjligheter till individuell utveckling samt uppmuntrar gruppens kommunikation. Vi arbetar individuellt, i smågrupper och i storgrupp. Gestaltande metoder i form av diverse övningar fälls in under dagen.  Du kommer med dina egna livs- och arbetserfarenheter och med fantasins hjälp arbetar vi fram en rik och inspirerande dag.

Syfte: Att öka personalens beredskap och kompetens i bemötande, bekräftande kommunikation och för en stimulerande miljö. Det är angeläget att vi får en vidgad kunskap och ökad förståelse, så att den gamla människan i sin desorientering och demenssjukdom kan bli bemött som den person hon är, ges vidgade möjligheter till att kommunicera och att få avsluta livet med värdighet.  

Heldagsföreläsningar, work-shops som introduktioner:
12.000 - 15.000 kr + 25% moms, i seminarieform 25- 30 personer.

Halvdagsintroduktioner:
9.000 - 10.500 kr + 25% moms.

Kostnaden kan rabatteras vid långtidsavtal.
För närmare information tala med Rita
.


Skriv ut