att arbeta med grupper & aktiviteter
Tillbaka

Kursdagar  kring hur man kan arbeta och utveckla grupper,
dagverksamheter och boenden.

Grupparbete, kort tillbakablick, teori, min praktiska erfarenhet från gruppterapi, utbildningsgrupper, aktivitetsgrupper av skiftande slag och validationsgrupp.

Att arbeta med grupper

 • olika aktiviteter
 • olika individer - personal = du själv och de boende
 • skiftande intressen
 • funktionsförmågor och nivåer

Grupparbete  -  Individuellt i grupp  -  individuellt

Arbete/aktivitet VAD är detta? Hur ser de ut? Vad skiljer dem åt?
När gör vi vad?
Vilka personer ”går ihop”?
Hur många?

Vilket syfte? (tex. hålla igång kroppen? Träna/ bibehålla, förbättra – balans, muskelstyrka? Förbättrad tarmfunktion? Social gemenskap? Ökad aptit? Glädje och lust? Bibehålla sinnen och eventuellt stimulera minnen?

Vilken aktivitet i botten?
Hur arbetar ni idag?

Hur skulle ni vilja arbeta
Vad är aktivitet?
Definiera utifrån:

 • kroppslig, fysisk aktivitet
 • social aktivitet
 • andlig
 • mental
 • inre
 • yttre
 • jämför - inne & utomhus

Var Dags Aktivitet? utgå från de naturliga, vardagliga sammanhangen. Utnyttja de goda tillfällena i samband med måltider (varandras förebilder, gemenskap, lust, och vardagsglädje). Börja gärna med att studera och diskutera hur ni gör och vad som kan förändras här!

Vad är olika funktionsnivåer?

Och – hur bedömer Du det?

Demensnivå/förvirringsgrad.
Klara och även malorienterade personer är inte lämpade för Validationsgrupper, som har en mycket strukturerade ritual och med tilldelade roller. De kan delta i olika former av aktivitetsgrupper och reminiscensgrupper.

Generellt - Utgå från intressen och vilka som passar ihop.
Principen är också – att ju mer egen aktivitet du önskar dig/ kan förvänta dig, från deltagarna, desto mindre grupper, färre personer. Aktiviteter är ju också i sig mer eller mindre krävande, man kan vara med på olika premisser! Utmärkt om man försöker, tar sig tid till en aktivitetsanalys. Fråga efter din arbetsterapeut.
Ju fler deltagare desto fler personal – beroende på VAD man vill o tror kan ske! Starta gärna med en grupp på 3 + 1 personal, då ni ännu inte riktigt vet hur ni skall gå tillväga.

Ge exempel på någon aktivitet ni har här?

Analysera de tillfällena lite närmre! Varför är de med i den gruppen, de som nu är med? Till skillnad om ni endast hade boende som kom spontant! Syftet med just denna grupp? Vilka vill ni nå? Vad vill ni gärna uppnå, stimulera (= så formuleras syftet fram).  

 • genomgång av de boendes individuella intressen
 • genomgång av nuvarande intressen och funktionsnivå
 • undersöka vem som har vilka intressen och kunskapsområden i personalgruppen
 • sammanställa och diskutera vem som kan/ vill leda vilken gruppaktivitet i boendet?

Litteratur:
Bion, W.R                                                        
Experiences in Groups,
London 1983.

Blumberg, A & Golembiewski, R                           
Inlärning och förändring i grupp,
Stockholm, 1978.

Cartwright, D & Zander, A                                  
Group Dynamics, Research and Theory, New York and London, 1968.

Nilsson, Björn
Samspel i grupp, Lund 2011.

Heldagsföreläsningar, work-shops som introduktioner:
12.000 - 15.000 kr + 25 % moms, i seminarieform 25- 30 personer.

Halvdagsintroduktioner:
9.000 - 10.500 kr + 25% moms
Tala med Rita.

Skriv ut