grundutbildning i Validation®/ Feilmetoden


FOTO: Lucky Look/Alamy/Neil Overy

Mål, krav, certifiering.
Beskrivning

Sagt om ritas föreläsningar
Vad en validationsarbetare skall veta och kunna
.

Rita Schwarz fångad på bild under en introduktionsdag om Validation

Individuell Validation.
Varje träningstillfälle bygger på en sammansättning av diskussioner, inläsning av ett visst antal sidor, praktiska övningar och utbildningsfilmer. Allt utifrån Validationsprinciperna, samt inom ramen för egna erfarenheter och reflektioner. Utbildningstillfällena lägger efter hand alltmer fokus på egna filmer.

Utbildningsgruppen är i sig, ett grundelement för inlärning, liksom filminspelningarna är en förutsättning för att kunna följa varje individs inlärningsprocess. Mellan utbildningsdagarna arbetar eleven självständigt med olika uppgifter.

Dessutom rekommenderas gruppdeltagarna att träffas mellan utbildningstillfällena. Läraren ger feed-back och handledning under hela utbildningstiden..

Grundutbildning Validation, á 18.700 kr + 25 % moms, utbildningsgrupp på max 12 personer under 1 år.

Konsultation och handledningsarvode: 1 500 kr/timme.
Kostnaden kan rabatteras vid långtidsavtal.
För närmare information tala med Rita
.Skriv ut sidan