hemsidor & länkar


FOTO: Björn Mathlein och Marianne Hiort af Ornäs

www.vfvalidation.org
Naomi Feils hemsida, VTI (Validation Training Institute): Information, historik, länkar (eng).

www.validation-eva.com

(European Validation Association). Den europeiska validationsföreningen med samlad information frn europeiska medlemmar (eng, ty fr).

www.memorybridge.org

Information från en inspirerande organisation, kursplaner, filmer, flera intervjuer av hög klass. Rekommenderas (eng).

www.edwardfeilproductions.com

Information och beställning av samtliga validationsfilmer med Naomi Feil (eng).

www.dementia.stir.ac.uk  
(Dementia Services Development Centre, Sterling) Hr hittar du mycket spnnande och lärorika saker från ett socialpsykologiskt perspektiv. De har varit aktuella sedan början av 90-talet och gjort undersökningar, forskning, rapporter från praktiken i arbetet om och för personer med demens. Där finner du utbildningar och utbildningsmaterial, publikationer och filmer (eng)
.

www.bradford.ac.uk/health/career-areas/dementia/news/bdg-to-sods.php

www.ipa-online.org

(International Pschychogeriatric Association) internationella psykogeriatriska organisationen full av information, årliga konferenser, länkar, m m. (eng).

www.alz.co.uk

(Alzheimersa Disease International). Internationell webbsida för Alzheimers sjukdom (eng).

www.brainpower.org
 
Nationellt nätverk för forskning om hjärnans sjukdomar.

www.demenscentrum.se

samlad hemsida full av aktuell information kring demensfrågor. Här hittar du det mesta, och kan länkas vidare, i dina funderingar kring demens och arbete, konferenser och utbildningar.

www.mfd.se
 
Myndigheten för delaktighet

www.folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten. Utvecklar/förmedlar kunskap om bättre hälsa.

www.imh.liu.se
 
Linkpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa.

www.ki-su-arc.se
 
Agening Research Center (A R C), Karolinska Institutet & Stockholms universitet. Ett multidisciplinärt center.

www.antigymnastique.com Therese Bertherat skapade antigymnastique under 1970-talet med naturliga rörelser.

www.aldrecentrum.se

www.socialstyrelsen.se/aldreguiden

www.vardalinstitutet.net Vårdalinstitutet år en nationell miljö för forskning och utveckling inom vårdområdet.

www.alzheimerforeningen.se 

www.demensforbundet.se Information/adresser till  samtliga demensföreningar i Sverige.

www.gunaremyr.se Gun Aremyr, kunnig i demensfrågor.

Uppdaterad 2020-03-06

Skriv ut