Utbildningsfilmer

Att kommunicera med den alzheimerliknande populatonen
Producent: Naomi Feil. Svensk text.
TRAILER. Speltid 1:03 min.

 

 

Att kommunicera med den alzheimerliknande populatonen
Producent: Naomi Feil. Svensk text.
HELFILM. Speltid 19 minuter.
Om personer som är desorienterade och demenssjuka.

Filmen handlar om tydliga ”före” och ”efter” scener som visar hur Validation kan användas med desorienterade/ demenssjuka gamla personer i den 1:a och 2:a fasen i en demensutveckling. Filmen ger en god introduktion till Validationens idé och tekniker
.
 

Myrna, den olyckligt orienterade
Om desorientering/demenssjukdom.
Producent: Naomi Feil, Svensk text.
TRAILER. Speltid 1:04 minuter

 

Myrna, den olyckligt orienterade
Om desorientering/demenssjukdom.
Producent: Naomi Feil, Svensk text.
HELFILM. Speltid 18:33 minuter.

Den här filmen passar och instruerar såväl professionella som icke professionella omsorgsgivare till mycket gamla personer som har en desorientering demenssjukdom av Alzheimerstyp. Den lär ut Validationsprinciperna och några basala kommunikationstekniker.

Att KOMMA hem -hur vi möter/kommunicerar med människor med minnessvaghet/demens,
Producent Björn Mathlein.
HELFILM. Speltid 60 min

Vi följer det mycket framgångsrika arbetet på Lötängens och Utsiktens demensboenden samt Skrantahöjdens dagverksamhet i Karlskoga. Vi möter de demenshandikappade och framförallt Vivi och Gert.Deras bakgrund, hur demensen startade och utvecklades.Vi talar också med anhöriga, omsorgspersonal och chefer om vad som är bra, synen på de demenshandikappade och hur man lyckas nå så goda resultat.


Att HITTA hem - om äldreomsorgen i Mölndal
Producent Björn Mathlein
HELFILM. Speltid 60 minuter

Pensionärer i Göteborg berättar om hur det är att vara gammal på ett äldreboende. Chocken att plötsligt gå från att vara en självständig människa till en som behöver hjälp med det mesta. Saknaden efter livskamraten som gått in i demensens dimma.

Sorgen över alla förlorade förmågor och allt man inte längre kan göra. Svårigheten med att mer och mer bli en varande människa istället för den görande man en gång var.

Naomi Feil - Videoklipp

2022-06 - Naomi Feil intervjuas av MD. Daniel C. Potts: Validationsmetodens ikoniska grundare, Naomi Feil, talar om sina banbrytande insatser och empatiska möten, hur man kommer in i de gamlas - desorienterade och dementas värld. Intervjuas av Daniel D Potts om sitt liv och arbete. Artikel

Naomi Feil, grundare av Validationsmetoden, delar ett genombrott vid ett kommunikationstillfaelle med Gladys Wilson, en kvinna diagnosticerad med Alzheimer, 2000. Svensk text.

 

Amerikanarna fruktar Alzeimers sjukdom mer än döden. Intervju med Naomi Feil

Pris till Naomi Feil i 2009

Four Phases of Resolution
Engelskt tal, ingen textning


Ritas filmklipp

Rita Schwarz fångad på bild under en introduktionsdag om validation.

 

Rita Schwarz föreläser, handleder och tränar personal om hur man kommunicerar med mycket gamla personer med desorientering/demens

Uppdaterad 2024-01-16