startsida .... filmklipp, Naomi Feil från YouTube


Gladys Wilson

Inteview with Naomi Feil

Award to Naomi Feil 2009 in Vienna

Du kan arbeta med individuell Validation och/eller med gruppValidation. Den amerikanska socialarbetaren, Naomi Feil har under många år utvecklat denna metod, som benämns Validation, vilket betyder - bekräftelse.