sång - musik - rörelse


Källa Pia Qvarnström, Bingsjömässan

Workshop - Att med sång & musik skapa ett socialt innehåll och bekräfta
gamla personer som har en demenssjukdom/desorientering...
...

Målgrupp: Alla personalkategorier, som möter och arbetar med personer som har en demenssjukdom, är desorienterade. Via din personliga upplevelse och medvetenhet kan du rikta din uppmärksamhet mot den andre.

Innehåll:

 • Att centrera sig.
 • Favoritlåt - ta med din egen (egna).
 • Egna musik- sångminnen och upplevelser?
 • Har Du funderat över andras musiksmak och upplevelser?
 • Ge exempel på sånger, vi nynnar och sjunger tillsammans
 • Olika slags sång/ musik - känslonivå.
 • Vad har du för erfarenheter att arbeta med sång, musik och rörelser?
 • Musik över generationer.
 • Att lyssna till ljud.
 • Rörelse och klang.
 • Att improvisera en ljudmiljö.
 • Rösten - vårt bästa instrument.
 • Musikval och enkla instrument.
 • Sammanfattning av dagen.

Grundstenarna består i att lära sig konsten att vara i ögonblicket, att utgå från inlevelse/empati och det kan du uppnå via ögonkontakt, beröring och skapande av en tillitsfull relation.

Utbildningsform: Vi arbetar i grupp, individuellt, i smågrupper och i storgrupp, utifrån ett dialogpedagogiskt perspektiv, vilket ger möjligheter till individuell utveckling samt uppmuntrar grup ens kommunikation. Du kommer med dina egna livs- och arbetserfarenheter och med fantasins hjälp arbetar vi fram en rik och inspirerande dag.

Syfte:
att öka personalens beredskap och kompetens i bemötande, bekräftelse och för en stimulerande miljö. Det är angeläget att vi får en vidgad kunskap och ökad förståelse, så att den gamla människan i sin desorientering och demenssjukdom kan bli bemött som den person hon är och ges möjligheter till att uttrycka sig.


För närmare information tala med Rita
.


Skriv ut