Hem ..........................
introduktion i Validation®/ Feilmetoden

närbild på gammal kvinna
FOTO: Lucky Look/Alamy/Katrina Brown

Validation är ett förhållningssätt och en kommunikationsmetod i mötet med mycket gamla personer som är desorienterade/ demenshandikappade.

Gladys Wilson

The Four Phases of Resolution

Inteview with
Naomi Feil


Award to Naomi Feil
2009 in Vienna

Du kan arbeta med individuell Validation och /eller med gruppValidation. Den amerikanska socialarbetaren, Naomi Feil har under många år utvecklat denna metod, som benämns Validation, vilket betyder - bekräftelse.

Validation accepterar att den gamla människan återvänder till sitt förflutna. Validation är att erkänna en persons känslor. Att de ser med det "inre ögat" och höör med det" inre örat. Tidiga känslomässiga minnen ersätter det intellektuella tänkandet.

  • En validationsarbetare fångar upp ledtrådar och hjälper därmed den gamla personen att kanalisera uttryck och känslor.
  • När behov och känslor bekräftas återvinner människan sin värdighet.

Rita Schwarz, introducerar förhållningssätt och metod med plats för diskussion och övningar samt visar en film som förtydligar innehållet. Du kan välja: en ½ dag, till en eller två dagars introduktioner. Vid en tvådagars introduktion ges större utrymme för övningar och gruppdiskussioner.

En introduktion innehåller alltid:

Heldagsföreläsningar, work-shops som introduktioner:
12. 000 - 15.000 kr + 25 % moms, i seminarieform 25-30 personer.

Halvdagsintroduktioner:
9.000-10.500 kr + 25% moms.

Konsultation och handledningsarvode: 1.500 kr/timme.
Kostnaden kan rabatteras vid långtidsavtal. Tala med Rita.

Skriv ut
_______________________________________________________________

Rita Schwarz, F:a VADO - Tel: +46 (0) 708 12 9808
e-post: rita@schwarz-vado.com.- Webbplats: www.schwarz-vado.com