Start
anslagstavlan

Aktuellt 2024

Här hittar du fortsatt information om Validation/ Feilmetoden & längst ned på startsidan något om min konstutövning.

Från nyåret 2024 är jag tillgänglig som konsult.
Kanske vill du få vägledning för ett maximalt personcentrart möte? Eller, diskutera metod och verksamhetsutveckling? Du är välkommen att kontakta mig. Börja med ett mail: rita@schwarz-vado.com.

Vad Feils´ Validation innehåller och vad jag har med mig efter ett långt yrkesliv i arbete med människor finner du här på sidorna.(Bland annat information om ”Sinnen & Minnen” och Personcentrerad omsorg. Här finns länkar och en litteraturlista som sträcker sig bakåt i tid då vi arbetade med att introducera Feils tänkande och metod. Då var det viktigt med svenska texter och jag tror att en del av dem fortfarande är intressanta? Allt fler behärskar engelska och det finns mycket att finna via webben. Du hittar undervisningsfilmer med svensk text och några tidigare kontakter. Kontaktuppgifter till Maria Hedman Holmberg, som du bör ställa dig i kö hos om du vill skaffa dig en grundutbildning.

Härmed meddelas, att E V A (European Validation Association) lades ned 18/12 2023, efter 30 års verksamhet. Du kan kontakta personer och institut i Frankrike och Tyskland för att följa deras fortsatta verksamhet. Kontaktuppgifter finns på länksidan.

Jag ser fler öppningar och hyser förhoppningar inför Vaildationens fortsatta spridning. En ny generation vård- och behandlingsfolk har stigit in på scenen. Naomi Feil var den som ändrade narrativet i hur man möter, relaterar och kommunicerar med gamla desorienterade människor. Stora delar av hennes förhållningssätt och arbetsmetoder har tagits emot och finns numera delvis införlivade i flera utbildningar och riktlinjer.

Det är nödvändigt att lyfta fram lidande och svårigheter hos den åldrande befolkningen. Särskilt, för dem som uppvisar förvirring och/ eller beteenden som diagnostiseras som demenssjukdomar. Dilemman, som uppstår med nära och kära och inte minst med omsorgspersonal, framträder med tydlighet. Validation handlar ytterst om kommunikation. Vi talar om en finstämd och fingertoppskänslig kommunikation, verbalt och ickeverbalt. Vi runtomkring kan lära oss av de gamla och demenssjuka. Sakta och envist kan vi ”andra” skaffa oss redskap för en bättre kommunikation och förståelse.

Jag rekommenderar att du börjar med att läsa och begrunda de 11 Validations-principerna. (den korta versionen ser du strax). De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet.

Men det räcker inte att kunna principerna och behärska validationsteknikerna utan empati. För att kunna validera/bekräfta personen måste man vara grundad i empati. Med empatin träder man in i en annan människas värld. Empati innebär här att man för en stund, förmår lägga sina egna känslor åt sidan. På så sätt gör man sig öppen för att sätta sig in i en annan persons värld och känslor. Det handlar om att vara uppmärksam, en avgörande mänsklig förmåga, vilket innefattar - att medvetet kunna observera och lyssna noga

De 11:a Principerna

 1. Alla mycket gamla människor är unika och värdefulla.

 2. Malorienterade och desorienterade gamla personer skall accepteras
  som de är - vi skall inte försök ändra dem.

 3. Att lyssna med empati bygger tillit, minskar oro och återupprättar värdighet.

 4. Smärtsamma känslor som uttrycks, erkänns och bekräftas av en lyssnare som man litar på. Smärtsamma känslor som ignoreras eller trycks ned kommer att öka i styrka.

 5. Det finns en orsak bakom beteendet hos mycket gamla desorienterade människor.

 6. De bakomliggande orsakerna till de olyckligt och desorienterade mycket gamla människornas beteenden kan vara ett eller flera grundläggande mänskliga behov ignoreras - t ex.: behovet att vara älskad att höra till; behovet att vara till nytta och produktiv; behov av att uttrycka känslor. De drar sig tillbaka, från det nuvarande, till det förflutna, för att tillfredsställa sina behov. De löser upp, återupplever, avreagerar och uttrycker sig.

 7. Tidiga inlärda beteenden återvänder när den verbala förmågan och närminnet försämras.

 8. Personliga symboler, som gamla desorienterade personer använder är: personer eller saker - i nu tid - som representerar människor eller föreställningar från det förflutna som, är laddade med känsla.

 9. De desorienterade gamla personerna lever, ofta samtidigt, på många medvetandenivåer.

 10. När de fem sinnena försämras, stimulerar och använder de desorienterade äldre, sina "inre sinnen". De ser med sitt inre öga och hör ljud och röster från det förflutna i sitt inre öra.

 11. Händelser, känslor, ljud, dofter, smaker och bilder skapar känslor, som i sin tur väcker liknande känslor upplevda i det förflutna. Den gamla människan reagerar på samma sätt som hon gjorde förr.
 12. De fullständiga Validations-principerna: Länk

För en sammanfattande beskrivning kring hur Validationens togs till Sverige läs under "historik". Länk. Det är inledningen i den reviderade upplagan (4) av "Validation-Feilmetoden".

Feils Grundbok i Validation: V/F Validation-Feilmetoden kan beställas via Bokus eller hos Maria Hedman Holmblad

Upplysningar om Ritas föreläsningar, utbildningar och handledning kan du få av Maria Hedman Holmblad, sjuksköterska och validationslärare. Maria driver också eget företag. Henne når du och bör kontakta om du är intresserad av en utbildning, E-post: Maria1.hedman1@telia.com;
Tel: 076 130 77 48. Hennes hemsida, och under Marias kunskapskälla Facebook samt instagram

Här kan du läsa:

I tidskriften Arbetsterapeuten kan du läsa senaste artikel från 2024 samt tidigare artikel från en intervju med Rita eller sid 13 & 14 (ej tillgängliga).

Ritas magisteruppsats i Praktisk kunskap ”Det ännu icke sedda ...:”?
En närstudie i Validation, som utgår från ett undervisningstillfälle i Validation/Feilmetoden. Följ då länken: eller sök direkt i DIVA.

Länk med pdf-er till reportage i Året Runt, Nr 51 2020,
”Så kan ni prata med varandra” (ej tillgänglig)

Och här en länk till reportage i Hemmets Veckotidning, nr 42, 2019,
som bygger på en intervju med mig: ”Lär dig prata dementska”.

September 2016, Intervju med Rita för Humanism och Kunskap inför seminariekvällar på Studieförbundet Norrtullsgatan Stockholm

Från Ritas och Marias H H:s två seminarier vid Karlstads demensdagar, den 14 och 15 maj 2014: Validation, människosyn och värdegrund i praktiken.

I nr 5/13 av Tidskriften Äldreomsorg läser du intervjuer med Rita och Maria Hedman om Validation® (ej tillgänglig)

Enterprise Magazine Nya vägar till kommunikation

Övriga kontakter

Här har du några tidigare kontakter. Du får höra vilka som finns kvar och kanske skickar dig vidare:

* I Göteborgsområdet har du Lena Kronberg, kultur-konsulent, E-post: l.kronberg@gmail.com; Tel: 0709-39 35 40. Lena kan du rådfråga kring utvecklingsarbete inom äldreomsorg. Hon har aktivt infört och ordnat utbildningar
bl. a. i Reminiscens och Validation/ Feil metoden.

* Om du vill veta mer om handledning, metodutveckling och kurser i bemötande för omsorgspersonal vid ett--> servicehus. Kontakta arbetsterapeut och projektledare : rebecca.von.scheele@stockholm.se
eller arbetsterapeut: maria.fransson@stockholm.se

* I Österbotten kan du kontakta föreståndare vid Solgårdens boende:
Mikaela Ahlbeck-Strand
, E-post: mikaela.ahlbeck-strand@korsholm.fi;
Tel: +358 (0)6 327 75 74.
Äldrecentrum i Österbotten
, Slutrapport 27/9 2013, ” Individen i Centrum”
(32-33 utvärderas föreläsningarna med Rita). Finns numera att hämta eller http://pikassos.fi/aineistot/viewdownload/142-loppuraportit/812-
aldrecentrum-osterbotten-2011-2013-osahankkeen-loppuraportti


* Vid K U I, (Kompetens Utvecklings Institutet) kan du tala med Maria Kullberg, E-post: maria.kullberg@kui.se, Tel: 08-522 506 05,  ”Validation®, personcentrerad omsorg enligt Feil”; ”sång & musik”; bildarbete med personcentrerad inriktning.

* Om du bor norröver, kan du tala med Maria Bergström i Kiruna. Säg att du är intresserad av Validation-introduktioner, grundutbildning eller handledning, så kan hon berätta hur de har tänkt. E-post:maria.bergstrom@kiruna.se
Tel: 0980-709 26.